Το πολιτιστικό τοπίο του Κάμπου συν-δημιουργείται δυναμικά μέσα από το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το πολιτιστικό τοπίο του Κάμπου συν-δημιουργείται δυναμικά μέσα από το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα.